Ota yhteyttä

Kalenteri/Ajankohtaista

Suomi | English

Kalenteri

Teokset

Epilogue Rotterdam

Epilogue Rotterdam on Saine Ensemblen ja koreografi Annatuuli Sainen uusi teos. Se muodostaa epilogin trilogialle Rule of Capture. Aiemmat osat on toteutettu vuosina 2014-2017. Uusi teos on itsenäinen kokonaisuus.

 

Teoksen lähtökohta on Annatuuli Sainen opiskeluvuosissa, jolloin hän työskenteli hollantilaisen

kuvataiteilijan Gijs Voskuyelin (1915-2004) mallina. Voskuyel oli syntyisin Haagista mutta asui

pitkään Rotterdamissa ja toimi opettajana kuvataideakatemiassa (Academie voor Beeldende

Kunsten).

 

Uudessa teoksessa Epilogue Rotterdam Annatuuli Saine asettuu kuvataiteilija Daniel Enckellin

malliksi ja shibari-sidontaa harjoittavan Saara Kantasen sidottavaksi.

 

Teoksessa eletään yksittäisiä päiviä, tunteja ja hetkia, jotka muodostavat lähtökohdan

elämänmittaiselle refektiolle. Teos haastaa narratiivisuutta, elämäkerrallista harhaa.

 

Teoksen dramaturgia antaa muodon mielen sisäiselle kokemukselle aikojen päällekkaisyydestäja

ajan kerroksellisuudesta. Samalla se porautuu aktuaalisen nykyhetken kokemukseen mallin ja

taiteilijan vuorovaikutuksessa, kun uusi teos saa muodon. Mallina oleminen nähdään suhteessa

esiintyjyyteen ja retrospektiivisyyteen.

 

Epilogue Rotterdam pohjautuu koreografi Annatuuli Sainen ja dramaturgi Seppo Parkkisen

käymiin keskusteluihin. Ajatuksellisesti tärkeitä ovat olleet esimerkiksi flosoft Seneca, Martin

Heidegger, Quentin Meillassoux ja runoilija Eeva-Liisa Manner. Nämä keskustelut ovat luoneet

yhteistyön lähtökohdan ja jatkaneet Annatuuli Sainen aiemmin trilogiassaan käsittelemiä

taideflosofsia ja poliittisia teemoja.

 

RAKENTEESTA JA TYOTAVASTA

Aika on dokumentaarinen lähtökohta. Teos avaa päivän aikana kuluvia tunteja, hetkiä suhteessa

kuvataiteilija Gijs Voskuyelin ja toisaalta hänen mallinsa elämään. Keskeista on ajan kokemuksen

tarkastelu ja aikakäsitys. Teos sisältää tekstillisia fragmentteja Voskuyelin elämästä, erityisesti

totalitarismin ajasta 1930-luvulla sekä toiminnasta vastarintaliikkeessa Toisen maailmansodan

vuosina ja Annatuuli Sainen muistiinpanoja ja päiväkirjoja. Kolmantena aikatasona on nykyisyys,

2020-luku, jota elämme.

 

Teoksen elementteja ovat tanssija, kuvataiteilija, liike, maalaus/piirros/luonnos, valo, ääni, musiikki, teksti/muistiinpano/päiväkirja/kirja, elokuva/valokuva, shibari-sidonta.

 

Keskeinen sisällöllinen kysymys on käsityksemme narratiivisuudesta ja suhteestamme siihen.

Teos suhtautuu kriittisesti elämäkerrallisuuteen ja asettaa kysymyksen toisin: millaisin keinoin

voimme lähestyä toisen elämää? Millainen on yksittäisen päivän tai mieleenpainuvan hetken

jättämä jälki? Millainen kokonaisuus voi muodostua näiden hetkien tai päivien jatkumosta? Mitä

vaaroja eheään elämäkerrallisuuteen liittyy? Voiko fragmentti, katkelma kertoa totuudellisemmin

kuin ”ehyt tarina”? Mitä on aikalaisuus, meille yhteinen aika?

 

TyÖryhmä

Annatuuli Saine, konsepti ja käsikirjoitus, ohjaus, esiintyjä

Seppo Parkkinen, konsepti ja dramaturgia

Daniel Enckell, kuvataide

Saara Kantanen, shibari-sidonta

Mika-Juhani Tertsunen, lyhytelokuvat: kuvaussuunnittelu, kuvaus ja editointi

Tarja Ervasti, valosuunnittelu

Olli Kari, äänisuunnittelu